Egzaminy państwowe odbywają się we wskazanych ośrodkach egzaminacyjnych, które mają uprawnienia do przeprowadzania egzaminów państwowych. Każdy egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Od 31.01.2019 roku zaszły istotne dla kursantów zmiany w przepisach dotyczących weryfikowania wiedzy i umiejętności osób, zainteresowanych uzyskaniem świadectwa UAVO (Unmanned Aerial Vehicle Operator).

Otóż, dla wszystkich, którzy uczestniczą w kursach podstawowych VLOS i BVLOS prowadzonych na jednostkach do 5 kg, państwowy egzamin zewnętrzny został zniesiony.

Uczestnicy tych kursów, po zakończeniu zajęć muszą zaliczyć jedynie teoretyczny i praktyczny egzamin wewnętrzny, w ośrodku, w którym przechodzili szkolenie. Jeżeli egzamin zostanie zakończony pozytywnie, prowadzący go egzaminatorzy wydają takie zaświadczenie, a kursant może ubiegać się o uzyskanie świadectwa UAVO (Unmanned Aerial Vehicle Operator).

Oczywiście, egzamin musi zostać przeprowadzony przez certyfikowanego egzaminatora, który ma uprawnienia do weryfikowania wiedzy i umiejętności kursantów.

Na taki egzamin można się umówić telefonicznie bezpośrednio u egzaminatora lub bezpośrednio u nas – załatwiamy formalnosci do minimum. Numery telefonów do egzaminatorów są dostępne. W wielu ośrodkach szkoleniowych ten problem jednak został rozwiązany nieco inaczej. Mianowicie, ośrodek umawia egzaminatora na koniec prowadzonego kursu, by ten mógł sprawdzić wiedzę i umiejętności wszystkich kursantów.

Egzaminy na wyższe kategorie (MR, A, INS) prowadzone są już w ośrodkach egzaminacyjnych. Po zakończeniu tych szkoleń nie wystarczy zaliczenie egzaminu wewnętrznego, który zorganizowany jest przez ośrodek. Dla wpisania dodatkowych uprawnień lub wpisania podniesienia kategorii masowej konieczne jest złożenie egzaminu państwowego, który zatwierdzony jest przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.