„Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim”

Latamy! ????‍???????? Kilka zdjęć ze szkolenia realizowanego w ramach projektu „Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim” w ujęciu pani profesor Anety Klimek.

Zapraszamy również do obejrzenia filmu z Dni otwartych Zespołu Szkół Techniki Rolniczej, im. W Witosa w Piotrowicach, gdzie można zobaczyć urywki z lotu bezzałogowca (oczywiście nagrywane, m.in. przez naszych podopiecznych ????)

https://www.youtube.com/watch?v=qpd6TYM_bNg&feature=share