Nowe przepisy dla dronów

✅ Rządowe Centrum Legislacji opublikowało dziś (17.01) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.

✅ Rozporządzenie wejdzie w życie ⏰ 31 stycznia 2019 r. określając nowe zasady wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej.

✅ Wszystkich użytkowników dronów zachęcamy do zapoznania się z treścią nowych przepisów, które dostępne są pod adresem:

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/94/1